به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس کار برداشت زیره از اواسط اردیبهشت شروع وتا نیمه خردادماه ادامه دارد
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت:سطح زیرکشت زیره درشهرستان فردوس حدود ۵۰۰ هکتار است که پیش بینی می شود ازاین سطح حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن زیره براشت شود
وی اشاره کرد محصول  زیره سبز باتوجه نیاز آبی کم نسبت به اقلیم گرم وخشک منطقه مقاوم است وکاشت زیره برای کشاورزان مقرون به صرفه است