به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس  با عنایت به اینکه مقرر گردیده  شرکت تعاونی نواندیشان آبزی پرور قهستان نسبت به توزیع بچه ماهی کپور جهت دارندگان استخر دومنظوره آب کشاورزی شهرستان اقدام نماید لذا متقاضیان بچه ماهی کپور،جهت ثبت نام  حداکثر تا مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ به مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان فردوس(اداره تولیدات دامی) و یا مرکز جهاد کشاورزی باغستان مراجعه نمایند.
مزایای پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی:
- غنی سازی آب خروجی استخر از کودهای آلی و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی
- کاهش هزینه کودهی و کاهش مصرف کودهای شیمایی که باعث تخریب بافت خاک می شود
- افزایش بهره بردای بیشتر از آب در بخش کشاورزی
- کاهش تبخیر آب در استخرهای ذخیره آب کشاورزی  و جلوگیری از جلبک زدگی استخر
- تولید گوشت ماهی و افزایش سرانه مصرف ماهی با عنوان غذای سلامتی.