به اطلاع مالکین اراضی زراعی وباغی دراسلامیه وباغستان می رسد جهت سند دار کردن اراضی زراعی و باغی پلاک یک اصلی بلده دراسرع وقت جهت تشکیل پرونده ،بازدیدمیدانی و نقشه برداری به صورت رایگان به دفاتر ذیل مراجعه نمایند
❇️ آدرس دفتر اسلامیه :روبروی شهرداری،دفترفنی مهندسی
❇️ آدرس دفتر باغستان:نبش ولیعصر یک، املاک قصر