به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس عصر امروز سه شنبه (۲۰اردیبهشت)  سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان در اولین جلسه شورای عمومی، در نشست صمیمی با کارکنان ،به بررسی موانع و مشکلات مدیریت پرداختند ،وهریک از کارکنان نظرات و پیشنهادات خودرا مطرح نمودن