به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان درخصوص افزایش زنبورسیاه مغزخوارپسته گفت با توجه به بررسی های انجام شده و بازدید میدانی صورت گرفته از باغات سطح شهرستان شواهد نشان می دهد  که جمعیت زنبورهای مغزخوار پسته در برخی از مناطق رو به افزایش است که در صورت افزایش جمعیت، این آفت خسارت زیادی به باغات پسته وارد می نماید.

 موسی سلیمانی بااشاره با اینکه یکی از دلایل افزایش جمعیت آفت ،باغهای رها شده بین باغات پسته می باشد بنابراین رعایت موارد زیر برای مدیریت کنترل زنبور سیاه و طلائی مغز خوار پسته ضروری می باشد.

  • در زمان برداشت محصول، میوه های پسته بطور کامل از درختان چیده شوند.
  • پسته هایی که احتمال آلودگی درآنها وجود دارد برای مراحل فرآوری به مناطق غیرآلوده حمل نشوند.
  • ضایعات پسته بخصوص پسته های پوک در ترمینال های فرآوری و در سطح باغها یا فضاهای باز انباشته نشوند زیرا آلودگی به این آفت معمولا در پسته های پوک دیده می شود. بنابراین ضرورت دارد این ضایعات بطریق مناسب معدوم شود.
  • با توجه به چرخه زندگی این آفت و اینکه مدت طولانی از زندگی آن بصورت لارو درون میوه های آلوده و باقیمانده روی درختان پسته یا میوه های ریخته شده در کف باغ سپری می گردد بنابراین مبارزه شیمیایی با مرحله لاروی آفت امکانپذیر نیست همچنین مبازره شیمیایی با حشرات کامل این آفت با موفقیت کامل همراه نمی باشد. بنابراین جمع آوری میوه های باقیمانده روی درخت و کف باغ در طول پاییز و زمستان و سوزاندن آنها روشی فوق العاده موثر در کنترل آفت است به شرط آنکه کلیه میوه های باقیمانده در باغ جمع آوری و معدوم شوند به طوریکه عملیات جمع آوری و سوزانیدن میوه های آلوده حداکثر تا اواخر اسفند ماه خاتمه یابد و مبارزه در یک منطقه به صورت همگانی انجام شود.