به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی باتوجه به آغاز فصل زراعی جدید وزمان مناسب جهت کشت کلزا گفت: کشت کلزا باعث اصلاح خاک،افزایش 20درصدی محصول بعدی و پایداری در تولید گندم میشود و همچنین  از بین رفتن چرخه زندگی آفات،بیماری ها و علف های هرز گردیده و با کاهش جمعیت آنها موجب صرفه جویی در مصرف سموم و کاهش آلودگی های زیست محیطی می گردد

موسی سلیمانی افزود:علاقه مندان به کشت این محصول جهت مشاوره به واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مراجعه نمایند لازم به ذکر است کشت کلزا در قالب کشاورزی قراردادی درسال جاری می باشد