به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، جلسه ی تعیین نرخ فرآوری پسته در واحدهای پسته پاک کنی، با حضور مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی، روسای ادارات تعزیرات، صمت، تعاون روستایی، نماینده ی نظام صنفی کشاورزی، نمایندگانی از باغداران و ترمینال های ضبط پسته در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  برگزار گردید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس در این جلسه در خصوص اهمیت فرآوری پسته و فعالیت واحدهای پسته پاک کنی پرداخته و گزارش مختصری از میزان پسته ی تولیدی شهرستان ارایه نمود.
موسی سلیمانی ضمن تقدیر و تشکر از باغداران و ترمینال داران به عنوان گردانندگان اصلی چرخه ی تولید در شهرستان، با اشاره به تبعات نرخ ناعادلانه ی فرآوری پسته، خواستار تعیین قیمتی منطقی شد.در پایان ، پس از بحث و تبادل نظر صورت گرفته میان حاضرین در این جلسه، قیمت فرآوری پسته برای سال جاری شامل پوست گیری، شست و شو، خشک کردن، پاک کردن، تفکیک پسته ی سالم و روآبی و پوک، تحویل روآبی و پوک به کشاورزان از قرار هر کیلو پسته ی تر مبلغ ۱۵هزار ریال تعیین گردید.