به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فروس در پنجمین روز ازهفته دولت فرماندار ومدیرجهادکشاورزی شهرستان وسایرمسولین شهرستانی با حضو در دفتر امامت جمعه بخش اسلامیه با امام جمعه محترم این بخش دیدار و گفتگو کردند