به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس باتوجه به فرا رسیدن فصل برداشت پسته متاسفانه سودجویان و سارقان ازاین موقعیت  سوء استفاده وبا غفلت باغداران  (عدم مواظبت ونگهبانی) اقدام به سرقت محصول پسته می نمایند امیدواریم کشاورزان و باغداران با اقدامات امنیتی به موقع از قبیل گماردن نگهبان مورد اعتماد و سرکشی مداوم از باغات دراین دوره کوتاه مدت به هرنحوممکن ازسرقت محصول پسته جلوگیری نمایند ضمنا با توجه به حساسیت موضوع گشت های محسوس و نامحسوس پلیس در باغات پسته در دستور کاروفعال می باشنددرصورت مشاهده موارد مشکوک با تلفن ۱۱۰ تماس ویادرحین گشت زنی پلیس درمحل موارد به مامورین گشتی اعلام شود