به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :کار مرمت و بازسازی قنات کلاته خار شهرستان  فردوس به طول ۲۶۰مترشامل عملیات کول گذاری سرگشاوطوقه چینی شروع شده است
موسی سلیمانی افزود: اعتباراین قنات ازمحل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری به مبلغ ۲۷۰۰میلیون ریال می باشد که این قنات دراثرسیل های چندسال اخیر خسارت زیادی به سازه های قنات آمده بود و امید است پس از مرمت و بازسازی قنات میزان آبدهی قنات افزایش چشمگیری داشته باشد