قابل توجه کارشناسان ،کشاورزان وگلخانه داران محترم

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس، ویروس عامل بیماری، یک ویروس تازه شناسایي شده است که اولین بار در سال 2014 از اردن و متعاقبا از سایر کشورهای جهان مانند فلسطین اشغالی، مکزیک، آمریکا، چین و...گزارش شد. این ویروس خطرناک قادر است 100 درصد بوته ها را آلوده و 30 تا 70 درصد محصول را کاهش دهد.

با توجه به گزارش سازمان حفظ نباتات کشور، تا کنون گزارش تایید شده ای مبنی بر وجود این بیماری در کشور ایران داده نشده است.

روشهای انتقال بیماری: مواد تکثیری مانند نشا، بذر، پیوندک، قلمه ها و نیز میوه های تازه از عوامل پرخطر ورود و انتشار این ویروس در مناطق جدید و غیر آلوده هستند

میزبانهای بیماری: گیاه فلفل و گوجه فرنگی

علایم بیماری روی بوته گوجه فرنگی به صورت زیرمشاهده می شود:

 

    

   حالت سبزشدن همراه باچروکیدگی دربرگهای جوان                                           پژمردگی،خشک شدن گلها وقهوه ای شدن ساقه ها                                                             قهوه ای شدن کاسبرگ ها ودمبرگها     

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                              

حالت سبز و روشن  )موزائيکي شدن(  همراه با چروکيدگي در برگهای جدید

 

                                 لکه های سبزو زرد روی میوه                                                                                                                                                               تاولی شدن روی سطح میوه