به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  گفت: وقوع وزش بادهای شدیدچند روز گذشته به باغات وگلخانه های  این شهرستان آسیب وارد کرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده  میزان کل خسارت وارده شده بالغ بر ۲۷۳ میلیاردتومان بوده که بیشترین خسارت وارده مربوط به باغات پسته می باشد
به گفته وی؛ خسارت های برآورد شده جهت مراحل بعدی به فرمانداری شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و ارسال شده است.