به گزارش روابط عمومی مدیریت مدیریت جهاد  کشاورزی شهرستان فردوس حجت الاسلام نصیرایی نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرستان، معاون برنامه ریزی  وامورعمرانی فرمانداری ،مدیرجهاد کشاورزی و تعدادی ازمسولین  از کارخانه توان آفرین  ارغوان ،کارخانه درحال ساخت آردزرین وکارخانه تولیدقند و بسته بندی محصولات خشکبار بازدید داشتند
مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت کارخانه توان آفرین ارغوان که چندین سال است به دلیل مشکلات مدیریتی غیرفعال است و قابلیت تولیدوبسته بندی انواع رب رادارد قرارشد توسط نماینده محترم پیگیری شود
موسی سلیمانی افزود درخصوص کارخانه درحال ساخت آردزرین که جهت ادامه کار،مشکل مالی دارد ازطریق پرداخت تسهیلات توسعه ملی پیگیری گردد
همچنین ازجمله مشکلات کارخانه تولیدقندو بسته بندی محصولات خشکبار که کمبود مواد اولیه ونقدینگی وتسهیلات بانکی می باشد مقررشدازطریق ادارات مرتبط پیگیری گردد