به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان به همراه فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از مجتمع دامداران اسلامیه بازدید داشتند
مدیرجهادکشاورزی دراین بازدید ضمن تشکر از صبر و حوصله و تحمل دامداران گزارشی از میزان نهاده های تحویلی و پیگیری های انجام شده درخصوص کمبود و میزان نهاده و افزایش  قیمت شیر ارائه نمود