به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس جلسه ستاد گیاهپزشکی شهرستان با حضورمدیرجهاد کشاورزی و اعضا و کارشناسان شبکه مراقبت در محل سالن جلسات مدیریت بر گزار گردید.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان دراین جلسه گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی حاکم بر منطقه و خطر بروز آفات و بیماریهای نوظهور و همچنین خسارت شدید آفات چوبخوار ، کارشناسان محترم شبکه های مراقبت و پیش آگاهی شهرستان با جدیت بیشتر بازدید های دوره ای از باغات و مزارع و مبارزه تلفیقی بیولوژیکی  را در دستور کار خود قرار دهند

در ادامه جلسه کارشناس حفظ نباتات شهرستان گزارشی از اقدامات انجام شده توسط واحد حفظ نباتات و اعضای شبکه مراقبت بخش خصوصی و دولتی ( پایش و ردیابی آفات عمومی، همگانی، خصوصی و قرنطینه ای) واجرای پروژه پیش آگاهی پروانه چوبخوار پسته  و وضعیت تولید و توزیع زنبور تریکوگراما در واحد انسکتاریوم شهرستان ارائه نمودند.