به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت:اولین مرحله ورق های ژئوممبران جهت اجرای طرح مخزن ذخیره آب قنات بلده درسطح ۹۲۶۰مترمربع به مبلغ یک میلیاردتومان از محل اعتبارات استانی خریداری شده است
موسی سلیمانی افزود:سطح ورق موردنیاز جهت تکمیل استخر قنات بلده ۷۵۰۰۰متر مربع پیش بینی شده که پیگیر تامین اعتبار جهت خرید این سطح هستیم