به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس امروز دوشنبه ۱۴تیر ماه مهندس فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ،مهندس قوسی ریاست سازمان، مدیر آب وخاک سازمان،فرماندار شهرستان ،مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه ومدیرجهاد کشاورزی شهرستان از  روند پیشرفت محل مخزن ذخیره آب قنات بلده بازدید داشتنددراین بازدید درابتدا مهندس محمدی مدیر آب وخاک سازمان ضمن عرض خیرمقدم  گزارشی از اقدامات انجام شده از پیشرفت کار استخر قنات بلده عنوان نمود

مهندس قوسی ریاست سازمان ضمن تشکر از مهندس فرهادی جهت حضور در محل پروژه  گفت:طرح آبخیز تا جالیز قنات بلده فردوس  یکی از پروژه های تاثیر گذار در شهرستان فردوس است که نیازمند توجه ویژه جهت تامین اعتبار ازمحل اعتبارات ملی و استانی رادارد
مهندس قوسی افزود:با اتمام مطالعات طرح آبخیز تاجالیزمحدودیتی جهت تامین اعتبار  مرمت و بازسازی قنوات و اجرای سیستم های نوین آبیاری نخواهدبود