به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت آفت پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا) از آفات مهم پسته در سطح شهرستان می باشد که جمعیت آن در سالهای گذشته در اکثر مناطق رو به افزایش بوده است. طی دو سال گذشته طرح پایش آفت در منطقه طاهرآباد با نصب تله های فرمونی و نصب دستگاه دیتالاگر جهت تعیین تاریخ اوج ظهور آفت (بهترین زمان جهت کنترل آفت) انجام و اطلاع رسانی لازم جهت محدوده زمانی کنترل  آفت  به کشاورزان محترم صورت گرفته است.این آفت یک نسل در سال داشته و زمستان را به صورت لارو داخل سرشاخه های پسته می گذراند. در اواخر زمستان لارو ها از سرشاخه ها خارج شده و روی سرشاخه های جوان تبدیل به شفیره می شوند.از اواخر اسفند ماه با ظهور حشرات کامل و تخم گذاری روی سرشاخه ها، جوانه های جانبی، محور دم خوشه ، دمبرگ و دم میوه خوشه و خروج لارو خسارت آفت شروع می شود لاروهای سن یک پس از خروج از تخم مستقیم وارد محور خوشه می‌شوند.

نحوه خسارت:

 خشکیدن دانه‌های انتهایی خوشه‌ها در خرداد و تیر بدون تغییر رنگ شدید و سیاه‌شدگی یکی از علائم بارز تغذیه‌ی لاروها از محور خوشه‌ها و وجود خطوط قهوه‌ای رنگ در قسمت مرکزی سرشاخه‌ها نیز از آثار تغذیه لاروهای این آفت در باغ است.   

روشهای کنترل:

  • کنترل زراعی با انجام هرس سرشاخه های یک ساله و چند ساله در زمستان و سوزاندن آن تا اسفند ماه
  • شخم زمستانه،کوددهی و تقویت درختان ،آبیاری منظم ، رعایت فواصل کاشت درختان
  • نصب تله های فرمونی جهت جلب حشرات نر آفت از اوایل اسفند ماه جهت تعیین زمان دقیق کنترل شیمیایی آفت و کاهش جمعیت آفت
  • کنترل شیمیایی تا یک هفته بعد از زمان اوج ظهور آفت با سموم مجاز انجام شود (این تاریخ همزمان با گرده افشانی نباشد).

سموم توصیه شده:

لاروین به نسبت 1.5 در هزار، لوفوکس به نسبت 1.5 در هزار، مچ به نسبت 1.5 در هزار، کنسالت 1 در هزار + 0.5 درصد روغن ولک