به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیر شهرستان گفت: کار عملیات اجرایی طرح آبیاری کم فشار چاه موتور اتحاد روستای خانکوک درسطح۵۹ هکتارشروع شده است

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح ۴۷۰۰متر لوله‌گذاری پلی اتیلن 200 انجام می‌شود، تصریح کرد: برای اجرای این طرح در مجموع ۷میلیارد و۸۱۰میلیون ریال هزینه می‌شود که مبلغ ۵میلیاردو۳۱۰میلیون ریال آن به صورت بلاعوض از طرف جهاد کشاورزی تامین ومابقی ازمحل خودیاری اهالی است
سلیمانی افزود:اجرای این طرح جهت افزایش راندمان آبیاری باتوجه به خشکسالی های سنوات گذشته و اهمیت موضوع آب در بخش کشاورزی خواهدشدتا ثمره آن افزایش تولیددرواحدسطح واستفاده بهینه از آب زیر زمینی باشد
سلیمانی اظهار داشت بیشترین سطح کشت اراضی این چاه موتور، باغات پسته بوده و۲۷۰نفر ازاین طرح بهره مند خواهند شد