به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به مناسبت هفته جهادکشاورزی جلسه ای باتشکل های بخش کشاورزی صورت گرفت در ابتدای  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص حضور حداکثری در انتخابات را بیان نمود و سپس رییس اداره تعاون روستایی ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه کاری به بیان مشکلات در خصوص شرکتهای تعاونی پرداخت در پایان مدیرجهادکشاورزی شهرستان دراین جلسه ضمن تشکر از اقدامات تشکلهای تعاون روستایی به بیان مطالبی در خصوص اهمیت نقش شرکتهای تعاونی پرداخت وی با اشاره به خشکسالی بوجود آمده خواستار تلاش و همکاری بیشتر شرکتها در ارایه خدمات بیشتر و بهتر به کشاورزان و دامداران در تامین نهاده های دامی و کشاورزی شد