به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس امروز یک شنبه ۲۳ خرداد گاوداری  شیری ۱۰۰راسی در مجتمع دامداران اسلامیه، طرح آبیاری کم فشار در اراضی نوغاب و ایستگاه جمع آوری شیر شرکت تعاونی عشایر با حضور فرماندار فردوس ،معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،امام جمعه اسلامیه،نماینده ولی فقیه درجهادکشاورزی ، مدیر اموردام سازمان جهادکشاورزی استان ،مدیرجهاد کشاورزی شهرستان و تعدادی از مسولین شهرستان افتتاح گردید
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت:گاوداری ۱۰۰ راسی در مجتمع دامداران با اعتبار کل سرمایه گذاری ۴۸میلیاردریال و دریافت تسهیلات ازمحل اشتغال پایدارروستایی و عشایری به مبلغ ۱۸میلیاردریال و اشتغال مستقیم ۴نفر به بهره برداری رسید
موسی سلیمانی اظهارداشت مجتمع دامداران اسلامیه با۷۶واحدگاوداری فعال وتعداد۲۷۱۳ راس دام سنگین و تولید ۲۳تن شیر روزانه یکی از موفق ترین مجتمع های تولیدی درسطح کشوراست
 سلیمانی افزود:طرح آبیاری کم فشار چاه موتور نوغان به نمایندگی از ۲ طرح درسطح ۶۵هکتاربااعتبار ۴۵۸۰میلیون ریال وهمچنین ایستگاه جمع آوری شیر شرکت تعاونی عشایر فردوس افتتاح گردید