به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت:کار برداشت محصول زیره سبز که از دهه دوم اردیبهشت آغاز شده بود درشهرستان به پایان رسیده است
موسی سلیمانی افزود:شهرستان فردوس مقام دوم زیره سبزدرسطح استان خراسان جنوبی می باشدودرسالهایی که شرایط بارندگی مناسب می باشد سطح قابل ملاحظه ای از اراضی زیرکشت زیره سبز قرار می گیرد، ولی درسال زراعی ۱۴۰۰-۹۹به دلیل عدم بارندگی حدود ۴۵۰ هکتار کاشت شده که ازاین سطح تنها ۵۵هکتار قابل برداشت بوده که حدود۲۰تن زیره سبز تولیدشده است

سلیمانی گفت:تحمل خشکی زیاد، طول دوره رشدکوتاه سبب شده،کاشت زیره سبز برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد
وی اشاره کرد زیره سبز طبعی گرم وخشک دارد و علاوه برخواص آنتی اکسیدانی،ضدنفخ است