به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس باتوجه به افزایش دما وبالا رفتن مصرف برق در فصل تابستان و احتمال قطعی برق، مقتضی است کلیه گلخانه داران،مرغداران،دامداران، صنایع تبدیلی تمهیدات لازم  درخصوص افزایش دما وقعطی برق، جهت جلوگیری از خسارات احتمالی رابه عمل آورند