به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی گفت:در شهرستان فردوس۱۴۵ استخر دومنظوره آب کشاورزی وجود داردکه ۴۰ هزار بچه ماهی کپور در ۲مرحله بین ۴۳ بهره بردار که دارای استخر دومنظوره می باشند توزیع گردید
موسی سلیمانی افزود:دوره پرورش ماهی کپور یکسال می باشد که پیش بینی می شود پس از پایان دوره حدود۵۵تن ماهی تولید شود

وی افزود:از مزایای پرورش ماهی دراستخرهای دو منظوره آب کشاورزی می توان به غنی سازی آب خروجی استخر از کودهای آلی و افزایش تولیدمحصولات زراعی و باغی، کاهش هزینه کودهی وکاهش مصرف کود های شیمیایی ،افزایش بهره برداری بیشتر از آب در بخش کشاورزی ،کاهش تبخیر آب در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و جلوگیری از جلبک زدگی استخر و تولید گوشت ماهی و افزایش سرانه مصرف ماهی باعنوان غذای سلامتی اشاره نمود