به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس عصرجمعه ۳۱ اردیبهشت مهندس سرافرازی مدیر کل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،مهندس قوسی ریاست سازمان، مدیر آب وخاک،فرماندار ومدیرجهاد کشاورزی شهرستان از قنات بلده و روند پیشرفت محل مخزن ذخیره آب قنات بلده بازدید داشتند
درادامه جلسه ای درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید که مدیرجهاد کشاورزی ضمن عرض خیرمقدم گزارشی از اقدامات انجام شده از پیشرفت کار استخر قنات بلده عنوان نمود
حلاج مقدم فرماندار شهرستان دراین جلسه گفت شهرستان فردوس باتوجه به اینکه در منطقه خشک قرار گرفته و شغل اکثر مردم کشاورزی ودامپروری است خواستار تامین اعتبار مستقل جهت ادامه کار پروژه آبخیز تا جالیز قنات بلده شد

درادامه جلسه مهندس قوسی ریاست سازمان ضمن تشکر از مهندس سرافرازی جهت حضور در استان گفت: پروژه قنات بلده یکی از پروژه های تاثیر گذار در شهرستان فردوس است
غلامرضا قوسی افزود: اهمیت حفظ و نگهداری قنوات در استان علاوه بر امر کشاورزی و دامداری محل سکونت روستاییان بوده که احیای قنوات سبب پایداری روستا می گردد. اعتبارات قنوات استان در سال های گذشته رو به افزایش بوده که امیدواریم همچون گذشته به این امر نیز توجه ویژه گردد.
درپایان مهندس سرافرازی قول مساعد جهت تامین اعتبار طرح آبخیز تا جالیز قنات بلده داد و همچنین اظهار داشت اجرای سامانه های نوین آبیاری، تجهیزونوسازی اراضی و ساخت مجتمع های گلخانه ای با مساعدت وزارتخانه اجرایی خواهد شد