به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس این جلسه با حضور مدیرجهادکشاورزی وکارشناسان مربوطه،روسای ادارات تعاون روستایی و ناحیه مواد نفتی و نماینده نیروی انتظامی درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دراین جلسه با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین بخش های درگیر دربرداشت و خرید غلات اضافه کرد:باید طوری برنامه ریزی گردد تا با نظارت کامل برخرید گندم و تامین به موقع کمباین و سوخت موردنیاز کمباین ها نهایتا منافع کشاورزان و بهره برداران تامین گردد
موسی سلیمانی افزود:به لحاظ جلوگیری از انتشار آفات و بیماریها، ضدعفونی کمباین های مهاجر بایستی باجدیت دنبال شود
موسی سلیمانی گفت در جلسه مقرر گردید در تردد کمباین ها در جاده ها  هماهنگی لازم با  پلیس راهور انجام شود و حتی المقدور از مسیر خاکی و شانه خاکی جاده حرکت کنند درپایان جلسه ضمن بررسی هزینه ها و قیمت های کارشناسی هزینه برداشت توسط کمباین تعیین قیمت گردید