به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیر شهرستان گفت کاشت زیره در شهرستان فردوس  به طور معمول از اوایل بهمن آغاز وتا نیمه اسفند ادامه دارد موسی سلیمانی افزود:امسال بدلیل عدم بارندگی های زمستانه کاشت دیم مقدور نبوده عمدتا به صورت آبی کاشت شده است
وی افزود:زیره نسبت به علف هرز بسیار حساس است و  به صورت وجین دستی در دهه اول اردیبهشت باعلف هرز مبارزه می شود، موسی سلیمانی  ازمهترین خواص محصول زیره  به خاصیت ضدنفخ داشتن آن اشاره نمود