به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت کار برداشت توت از اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد
موسی سلیمانی افزود:سطح زیرکشت باغات توت در شهرستان حدود ۲۰ هکتار است که پیش بینی می شود حدود ۱۰۰ تن توت تازه ازسطح باغات شهرستان برداشت شود
وی افزود:درخت توت یک محصول مثمر فضای سبز بوده که آبخواه و قانع وداری بازدهی بالا می باشد ویکی از میوه های سازگار با آب و هوای فردوس می باشد،ارقام توت سفیدمشهدی،توت سیاه وشاه توت درفردوس موجود می باشند