به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:پروژه اعتبارسـنجی مدل پیش آگاهی پروانه چوبخوار پسته برای اولین بار در شهرستان فردوس در سال زراعی ۹۹-۹۸ با بهره گیری از توان بخش خصوصی (کلینیک گیاهپزشـکی نوآوران سرسبزی شهرستان فردوس) انجام شد و در سال جاری نیز این طرح به منظور شناسایی بیولوژی و لزوم کنترل به موقع این آفت خطرناک در حال اجرا می باشد.
موسی سلیمانی افزود:آفت پروانه چوبخوار پسته 1 نسل در سال دارد، زمستان را به صورت لارو داخل سرشاخه های جوان پسته می گذراند لاروها از اواخر بهمن تا اواسط اسفند ماه از شاخه ها خارج و روی سرشاخه ها در نزدیکی جوانه های پسته تبدیل به شفیره می شوند خروج پروانه از شفیره بسته به شرایط آب وهوایی منطقه از اواخر اسفند تا اواسط فروردین ماه ادامه پیدا می کند در سالهای اخیر حذف دشمنان طبیعی بر اثر کاربرد بی رویه و غیر اصولی آفت کش ها در باغات پسته، ضعف عمومی ناشی از تنش های آبی و خشکسالی در بسیاری از باغات و افزایش سیستم تک کشتی ، شرایط را برای طغیان و خسارت شدید این آفت فراهم کرده است و در حال حاضر پروانه چوبخوار پسته در زمره آفات درجه یک پسته در برخی از مناطق پسته کاری کشور و شهرستان به حساب می آید. از آنجایی که محصول پسته دارای اهمیت استراتژیک و صادراتی می باشد و باقیمانده سموم در آن مساله ساز است لذا کاهش تعداد دفعات سمپاشی با تعیین زمان دقیق سمپاشی در برنامه مدیریت تلفیقی آفات پسته ضروری می باشد.
موسی سلیمانی گفت:برای نیل به این هدف و پیش بینی زمان و مکان ظهور آفت و تعیین دقیق زمان مبارزه، یک دستگاه دیتالاگر هواشناسی به منظور جمع آوری داده های دما و رطوبت در یکی از باغات پسته شهرستان واقع در روستای طاهرآباد نصب گردید و با استفاده از دستورالعملهای ارسالی توسط سازمان حفظ نباتات، داده های هواشناسی ارسالی توسط دستگاه دیتالاگر  و همچنین نصب تله فرمونی پروانه چوبخوار پسته و انجام بازدید های دوره ای از باغ محل اجرای طرح توسط ناظر بخش خصوصی، تاریخ ظهور و همچنین پیک پرواز آفت به پسته کاران منطقه جهت مبارزه اصولی و در زمان مناسب و با توجه به توصیه های کارشناسان کشاورزی اعلام گردید.