به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت تعداد ۳۵ جعبه تخم نوغان برای تولید پیله کرم ابریشم درمرحله اول درمناطق گرمسیر شهرستان ،در اختیار بهره برداران قرارگرفت موسی سلیمانی گفت :مدت پرورش پیله کرم ابریشم ۴۵ روز است ازاین رو کشاورزان با کمترین هزینه می توانند اقدام به پرورش کرم ابریشم نموده و درآمد مناسب کسب کنند
وی افزود:ازطریق پرورش کرم ابریشم ماده اولیه موردنیاز صنایع فرش بافی ،پزشکی،نظامی و الکترونیک تولید می شودوازفضولات کرم ابریشم نیز می توان به عنوان کود آلی برای بهبود وضعیت فیزیکی حاصلخیزی خاک استفاده کرد