به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت درهفته جاری ۵۰۰۰ قطعه بچه ماهی کپور با وزن ۲۰ گرم دریک استخر ذخیره آب کشاورزی در باغستان علیا رهاسازی گردید که همچنان این روند در سایر استخرها در شهرستان افزایش پیدا خواهد کرد
موسی سلیمانی افزود: پیش بینی می شود در پایان این دوره ۶تن ماهی ازاین استخر برداشت شود
وی گفت:از مزایای پرورش ماهی دراین استخر ها می توان به غنی سازی آب خروجی از کود آلی وکاهش هزینه تولید و بهره برداری بیشتر از آب اشاره کرد