به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیر جهادکشاورزی شهرستان گفت: قنات طلا آبادروستای انارستانک با اعتباربالغ بر ۳۲۷۰ میلیون ریال از محل اعتبارات اسناد خزانه در حال مرمت و بازسازی است.
موسی سلیمانی افزود: طول این قنات ۲۳۲۰ متر  و تعداد میله‌های چاه قنات ۵۷ عدد است و دبی آن ۵ لیتر در ثانیه است.
وی گفت: با بازسازی و مرمت این قنات، آبدهی قنات افزایش می‌یابد و تعداد ۶۰ نفر بهره‌بردار نیز از این قنات بهره‌مند می‌شوند