به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت ملخ صحرایی یکی از آفات مهمی است که به دلیل اینکه همه چیز خوار می باشد به کلیه محصولات زراعی ، باغی و گیاهان مرتعی خسارت سنگین وارد می کند و با توجه به اینکه در دستجات بزرگ قدرت پرواز زیادی را دارد می تواند سریع وارد منطقه ای گردیده و خسارت سنگینی وارد نماید و رنگ این آفت در سنین پورگی به رنگهای مختلف سیاه ، سبز و زرد می باشد که رنگ سیاه مربوط به پوره سن یک آفت است که بهترین زمان جهت انجام مبارزه می باشد و حشره کامل پروازی به رنگ صورتی و زرد لیمویی دیده می شود

مهندس سلیمانی افزود با عنایت به اینکه در سال گذشته دو منطقه این شهرستان ، میان تک و کازه اونج (مناطق خاک نرمی پشت کوههای مظفری ،ریزو  وقله علیجمال) آلودگی به این آفت وجود داشته احتمال تخمریزی آفت دراین مناطق زیاد می باشد لذا از کلیه بهره برداران و دامدران محترمی که  به علت تعلیف دامهای خود به نحوی بیشتر در ارتباط با صحرا و مراتع می باشند در خواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه‌ دستجات ملخ در اسرع وقت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مر کز جهاد کشاورزی باغستان اطلاع رسانی فرمایند