به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این آفت با تغذيه از برگ های یونجه باعث سوراخ و مشبك شدن آنها شده و با تغذيه از جوانه انتهائي و مركزي موجب توقف رشد گياه و در نهايت به نابودي كامل محصول در چين اول منجر ميشود. گفتني است در سال هايي كه بهار گرم باشد خسارت سرخرطومي قابل توجه خواهد بود و در سال هايي كه بهار خنك تر باشد رشد گياه بيش از ميزان خسارت سرخرطومي بوده و در نتيجه خسارت آفت چشمگير نخواهد بود.

كنترل زراعي و بهداشت گياهي:

  1. برداشت زود هنگام يونجه در چين اول زماني كه نزديك گلدهي باشد. اين عمل باعث می شود لاروهايي كه هنوز كامل نشده اند به علت كمبود مواد غذايي و تابش آفتاب از بين بروند. اين روش همچنين در كنترل علف هاي هرز مزرعه نيز نقش چشمگيري را ايفا میكند.
  2. در مناطقي كه زمستان گذراني حشره به صورت تخم و حشره كامل است از روش سوزاندن سطحی ( با استفاده از شعله افكن) مزرعه استفاده گردد.
  3. درمناطقي كه امكان سوزاندن نيست مي توان از چراي پائيزه يا زمستانه مزارع يونجه توسط گوسفند استفاده كرد.
  4. يخ آب زمستانه در مناطقي كه آب در دسترس كشاورزان بوده و يخبندان وجود داشته باشد در کنترل فرم زمستانگذران آفت موثر است.
  5. استفاده از ارقام مقاوم .
  6. برداشت چين اول نزديك به سطح زمين ساقه هاي يونجه (پائين تر از محل تخم گذاري آفت) دركاهش انبوهي تخم مؤثراست.
  7. انجام ديسك سطحي در اواخر پائيز.

كنترل شيميايي:

مبارزه شيميايي به عنوان آخرين روش است و تنها زماني كه ديگر روش هاي ذكرشده در بالا نتواند جمعيت آفت را به زير سطح زيان اقتصادي كاهش دهد قابل توصيه است و چون يونجه محل اجتماع حشرات گرده افشان و به خصوص زنبور عسل است و از طرفي سمپاشي مي تواند به طغيان شته ها بيانجامد لذا مبازره شيميايي زمانی قابل توصيه است  

كه ميزان خسارت در جوانه هاي انتهايي يونجه به 30 تا 50 درصد رسيده باشد و بسته به ارزش محصول و هزينه مبارزه بايد مبارزه شيميايي صورت گيرد.

سموم توصیه شده

مصرف در هکتار

فوزالون

2.5 لیتر در هکتار

مالاتیون

3 لیتر در هکتار

فن والریت

1 لیتر در هکتار