به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس درچهارمین روزازهفته منابع طبیعی با حضور امام جمعه شهرستان ،فرماندار،مدیرجهاد کشاورزی،مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه و تعدادی ازمسولین شهرستان صورت پذیرفت
کاشت ۶۰۰۰نهال مثمرتوت وتارنج در پارک تون
کاشت نهال در مزارشهیدطاهری درروستای طاهرآباد
کاشت نهال در محله عشایری گل بخوان جهت ایجادسایبان