به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس دردومین روزازهفته منابع طبیعی  با حضور فرماندار شهرستان، مدیرجهادکشاورزی ،مسول دفترنمایندگی ولی فقیه،ریاست اداره منابع طبیعی و تعدادی ازمسولین شهرستانی بازدید از بندخاکی درحال اجرای روستای مهویدونهال کاری حوزه چهل_گستج به مساحت ۹۰هکتار (سماق کاری)انجام گرفت