به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس در اولین روز هفته منابع طبیعی با شعارمنابع طبیعی، درختکاری و توسعه پوشش گیاهی برنامه های ذیل اجرا گردید.اجرای طرح جنگلانه همراه با بذرپاشی و نهالکاری در حوزه کال چهل محدوده چشمه ماهی با حضور فرماندار و بخشدار بخش اسلامیه،مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ،ریاست اداره منابع طبیعی ، اعضای هیئت مذهبی طفلان مسلم، همیاران طبیعت، سمن ها، تشکلها و اعضای نهضت سبز و بصورت خانوادگی و رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گرفت