به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هفته منابع طبیعی شهرستان با حضورمسول دفتر نمایندگی ولی فقیه ،مدیرجهادکشاورزی ،ریاست اداره منابع طبیعی، بخشدار مرکزی، نمایندگان ادارات مرتبط و سازمان های مردم نهاد با رعایت دستور العمل پروتکل های بهداشتی درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزار گردید
مهندس سلیمانی دراین جلسه گفت:ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی تاکید بربرگزاری برنامه های هفته منابع طبیعی با رعایت پروتکل های بهداشتی و همکاری کلیه دستگاهای ذیربط در امر نهال کاری و حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی نمود
موسی سلیمانی افزود:نگهداری از نهال های غرس شده قسمتی از کاشت نهال است ودرانتخاب نوع نهال باید دقت کافی بعمل آید نهال هایی غرس شود که بامنطقه سازگاری داشته باشد