به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس باغداران محترم پسته کار با عنایت به فصل هرس درختان پسته و  با توجه به اینکه برخی آفات مانند سوسک سرشاخه خوار پسته و پروانه چوبخوار پسته در سر شاخه های هرس شده در حال زمستانگذرانی هستند و با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا از این شاخه ها خارج شده و به سمت باغات پسته هجوم می آورند لطفا از نگهداری سرشاخه های هرس شده در محیط باغ یا منزل خودداری کرده و یا در صورت نگهداری نسبت به نیم سوز کردن یا آغشته کردن چوبها به گازوئیل اقدام نمایید.