به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس پسته کاران عزیزجهت احداث باغ پسته بهتر است از کاشت مستقیم بذر در داخل زمین اصلی استفاده شود و بهتر است از پسته های خندان دست پوست و یا پوست دار رقم بادامی زرند استفاده شود بدین صورت که ابتدا بذرها را با آب ولرم شسته و به مدت ۲۴ ساعت داخل آب ولرم نگه داشته و در این مدت آب تعویض گردد و پس از ۲۴ ساعت پسته ها را از آب خارج و با یکی از سموم قارچکش و یا محلول وایتکس ۱درهزار ضدعفونی و لای گونی کنفی و یا پارچه ضخیم مرطوب در محل گرمی نگهداری نمایید و پس از جوانه زنی، پسته ها به زمین اصلی منتقل شود. لازم به ذکر است زمین محل احداث باغ باید از قبل تسطیح و آماده و ردیفهای آن آبیاری شده باشد در مناطق با آب و خاک شور در وسط ردیفها سوراخهایی به عمق ۲تا۳ سانتیمتر ایجاد و به تعداد دو دانه پسته جوانه زده قرارداده بطوریکه دهان پسته به سمت پایین باشد سپس روی آنرا با مقداری ماسه بادی پوشانده و به منظور جلوگیری از خسارت جانوران، قوطیهای نوشابه خانواده را نیم بر نموده روی بذور قرار داده و بصورت چرخشی در خاک فرو برده و اطراف آنرا خاک ریخته و محکم می نماییم بطوریکه در هنگام آبیاری از خاک درنیاید و بعد از کاشت همه پسته ها،می توانیم یکبار آنرا بصورت غرقابی آبیاری کنیم و دیگر آبیاری نمی شود تا پسته ها سبز شوند در صورتیکه خاک داخل قوطیها خشک شد می توان دوباره آبیاری نمود و یا هم با کارگر از محل درب قوطیها آنها را آب داد که اینکار مشکل می باشد. بعد از سبز شدن پسته ها ابتدا یک آبیاری انجام داده و سپس درب قوطیها را شل نموده تا با هوای بیرون سازش یابد و بعد از یک هفته کلا درب قوطیها را بر می داریم.