سالروزشهادت مظلومانه دهمین اختر آسمان امامت و ولایت
مشعل فروزان هدایت، یا رو راهنمای امت ، کتاب
علم و زهد و حکمت،امام هادی علیه السلام بر شیعیان تسلیت باد