به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:با توجه به فصل نقل و انتقال و جابجایی نهال، به منظور جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماری‌های جدید به شهرستان، رعایت موارد ذیل ضروری می باشد:
- تمامی نهالهای خریداری شده بجز نهال زرشک و عناب دارای شناسنامه و برچسب مشخصات نهال یا لیبل باشد.
نکته :لیبل را تا اولین باردهی حفظ کنید تا از اصالت نهال مطمئن شوید.
- نهال دارای گواهی بهداشتی قرنطینه از مدیریت حفظ نباتات استان مبدا باشد.
- از خرید نهالهای دانه دار مانند سیب، به و گلابی از استان خراسان رضوی به دلیل آلودگی به بیماری خطرناک آتشک گلابی خودداری شود.
- از خرید نهال عناب بذری خودداری شود مگر اینکه قصد پیوند زدن آن را در آینده داشته باشید.
- از خرید نهال زرشک از مناطقی که آلوده به زنگ زرشک می باشد خودداری نمایید.