به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس امروز سه شنبه ۲۱بهمن مصادف با دهمین روز از دهه مبارک فجر از تولید کنندگان بر تر بخش کشاورزی ملی ،استانی وشهرستانی درسال های ۹۸ و۹۹ با حضور فرماندار وامام جمعه شهرستان و تعدادی از مسولین شهرستانی درمحل سالن جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تقدیر گردید

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت :پروسه انتخاب تولیدکنندگان برتربه جهت الگوسازی برای سایرکشاورزان طراحی شده است ،چراکه قضاوت تولید بین تولید کننده برترومیانگین تولید تفاوت فاحشی داردکه باید بابرنامه ریزی اصولی این تفاوت به حداقل برسد
مهندس سلیمانی بیان داشت :تعداد نمونه های برگزیده درسال های ۹۸ و۹۹ ، ۲۳ نفر انتخاب شدند که آقایان مهدی ساقی (مدیر نمونه پرورش دهنده بز شیری)،  سید حمید حجتی ( مدیر نمونه صنایع تبدیلی وتکمیلی) به عنوان نمونه های برتر ملی درسال۹۹ انتخاب شدند

مهندس سلیمانی افزود داشت :هم چنین آقایان اسداله بخشی(انار کار نمونه)،سید مجید حجتی( شتردار نمونه)،یوسف قوام محبوب( گوسفند دار نمونه)به عنوان نمونه های برتراستانی درسال ۹۹و آقایان غلامرضا محمد شاهی( مدیرعامل نمونه شرکت دامداران فردوس)،علی خالقی مقدم (جوکار نمونه )علی اصغر میرزای قلی( مجری نمونه سایت الگویی پسته)،غلامحسن جهانی نسب( مروج نمونه)، مهدی رحمتی ا(نار کار نمونه )،هادی ظفری (گاودارنمونه )به عنوان نمونه های برتر استانی درسال ۹۸ انتخاب شدند

مهندس سلیمانی گفت: تعداد ۱۲ نفر هم به عنوان نمونه برتر شهرستانی درسال ۹۸ انتخاب شده بودند که امروز دراین مراسم از همه تقدیرگردید