به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس امروزدوشنبه ۲۰بهمن مصادف با نهمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح پروژه آبیاری کم فشار چاه موتور شهید یوسفیان  روستای طاهرآباد با حضور فرماندار شهرستان ،مدیرجهادکشاورزی شهرستان و تعدادی ازمسولین شهرستان افتتاح گردید
مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :این پروژه درسطح ۳۹.۸هکتار با۴۱۲۸متر لوله گذاری و بااعتبارکل ۳۲۸۶میلیون ریال وباسهم خودیاری ۷۳۰میلیون ریال به بهره برداری رسید

مهندس سلیمانی افزود: بیشترین سطح زیر کشت اراضی چاه موتور،محصول پسته، گندم ،جو و جمعیت برخوردار از این طرح ۳۶بهره بردار می باشد