به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه با حضور مهندس حسینی معاونت توسعه و مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی،مهندس ابراهیمی معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و تعدادی از مسولین استانی وشهرستانی، کشتارگاه شرکت تعاونی بلدرچین طلایی فردوس و آزمایشگاه تغذیه خوراک دام ،ژنتیک و فیزیولوژی دام شرکت صیانت آب و خاک افتتاح گردید

مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:کشتارگاه بلدرچین پرطلایی با مبلغ کل سرمایه گذاری ۲۷۳۰۰میلیون ریال وباتسهیلات دریافتی ۷۳۰۰میلیون ریال ازمحل اشتغال پایدار روستایی و عشایری باظرفیت ۱۵۰۰قطعه درساعت واشتغال مستقیم ۱۵ نفر به بهره برداری رسید
موسی سلیمانی افزود:همچنین آزمایشگاه تغذیه خوراک دام ژنتیک و فیزیولوژی دام با اعتبار کل سرمایه گذاری ۶۰۰۰میلیون ریال وبااشتغال مستقیم ۴نفر نیز افتتاح گردید