به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس امروز سه شنبه ۱۴بهمن افتتاح پروژه آبیاری کم فشار چاه موتور مشاع شماره ۲ امور اراضی روستای چاهنو با حضور فرماندار شهرستان ،مدیرجهادکشاورزی شهرستان و تعدادی ازمسولین شهرستان افتتاح گردید
مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :این پروژه بااعتبارکل ۴۸۷۴میلیون ریال وباسهم خودیاری ۷۳۰میلیون ریال به بهره برداری رسید

مهندس سلیمانی افزود:سطح زیرکشت اراضی این پروژه ۶۰‌هکتارو بیشترین محصول زیرکشت پسته، گندم ،جو و جمعیت برخوردار از این طرح ۵۵بهره بردار می باشد