به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس آیین معارفه مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس با حضور مسول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ،مدیر و کارکنان مدیریت و روسای ادارات منابع طبیعی،تعاون روستایی ،دامپزشکی وامور عشایر شهرستان برگزارگردید،طی حکمی ازسوی مسول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی حجه الاسلام علیرضا حسینی به عنوان مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس منصوب شد،