به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :به توجه به اینکه قراراست تعداد200هزارزن روستایی ازطریق وزارت جهادکشاورزی باهماهنگی وزارت کارورفاه اجتماعی عضوبیمه بازنشستگی وعشایری گردندلذابه  اطلاع کلیه بانوان روستایی باسن ۱۸ تا ۵۰ سال می رساند جهت برخورداری از بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر،بادردست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود،جهت ثبت نام تامورخ ۹۹/۱۰/۲۹ به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مراجعه نمایند

مهندس سلیمانی افزود: افراد پس از ثبت نام به مدت ۱/۵ سال اول رایگان بیمه می شوندوجهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن مدیریت جهادکشاورزی شهرستان  ۴_۳۲۷۲۶۰۰۱داخلی ۱۰۷یا۱۰۸ تماس حاصل نمایید