به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس و ریاست مرکز آموزش  فنی حرفه ای فردوس، از گلخانه پرورش کاکتوس بازدید داشتند
مهندس سلیمانی گفت:جهاد کشاورزی آمادگی لازم را جهت برگزاری کلاس آموزشی پرورش کاکتوس باهمکاری فنی حرفه ای رادارد