به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :پسیل پسته مهمترین آفت کلیدی باغات پسته شهرستان فردوس می باشد،دارای 5 نسل در سال بوده و زمستان را بصورت حشره کامل لابه لای پوستک درختان، علفهای هرز، زیر برگهای پسته ریخته شده کف باغ و ... می گذراند.

باغداران عزیز برای شناخت بیشتر با آفت پسیل پسته به موارد زیر که توسط مسول حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان  تهیه شده توجه نمایید

نحوه خسارت:

 • افزایش میزان نیم مغزی، دهان بست و پوکی در محصول پسته
 • ریزش جوانه های بار سال آینده و در صورت خسارت شدید و عدم کنترل مناسب، کاهش محصول به مدت سه سال متوالی
 • ریزش برگهای درختان در صورت خسارت شدید

روشهای مبارزه تلفیقی و کنترل پسیل پسته:

 • جمع آوری برگهای ریخته شده در کف باغ و انجام عملیات شخم زمستانه از اواخر آذر تا اوایل اسفند ماه
 • انجام یخ آب زمستانه به منظور کاهش جمعیت آفت
 • نصب تله های زرد چسبنده از دهه سوم اسفند ماه تا یک هفته قبل از باز شدن جوانه ها در نیمه بالایی درخت

توجه: ( با توجه به افزایش جمعیت حشرات مفید از ابتدای اردیبهشت ماه نسبت به جمع آوری کارتهای زرد چسبنده اقدام نمایید.)

 • از اردیبهشت ماه تا خرداد ماه استفاده از سموم کم خطر و صابون ها
 • از اواخرخرداد تا اواخر مرداد همزمان با پرشدن مغز پسته (مرحله حساس رشدی پسته) استفاده از سایر سموم توصیه شده توسط کارشناسان
 • استفاده از سموم کم خطر بعد از برداشت محصول در صورت وجود آفت

روش تشخیص زمان مبارزه با آفت پسیل:

 • 20 درخت و از هر درخت 4 برگچه بطور تصادفی انتخاب شود اگر میانگین تعداد پوره در هر برگچه کمتراز 5 عدد بود: عدم سمپاشی
 • 20 درخت و از هر درخت 4 برگچه بطور تصادفی انتخاب شود اگر میانگین تعداد پوره در هر برگچه بیشتراز 10 عدد بود: انجام سمپاشی
 • 20 درخت و از هر درخت 4 برگچه بطور تصادفی انتخاب شود اگر میانگین تعداد پوره در هر برگچه بین 5 تا 10 پوره بود: استفاده از صابون های سمپاشی

نکته:

 • استفاده از کودهای مرغی و ازته در فصل رشد به مقدار زیاد باعث افزایش جمعیت پسیل می شود.
 • استفاده از کودهای پتاسه باعث افزایش مقاومت درختان پسته نسبت به خسارت پسیل می شود.
 • جهت موفقیت عملیات سمپاشی و کنترل هر چه بهتر آفت پسیل ph آب سمپاشی باید بین 4 تا 7 باشد.
 • با توجه به اینکه آفت پسیل خشکی دوست می باشد در باغاتی که مدار آبیاری در آنها رعایت نمی شود خسارت پسیل بیشتر دیده می شود.